Guido Eekhaut

Orsenna

Uitgever: Babel Publications
Plaats van uitgave: Rijswijk
Jaar van uitgave: 1994
Bevat negen verhalen die samen een beeld geven van Orsenna. Rode draad is de jacht op een kindermoordenaar. Orsenna is mogelijk een illusie, en tegelijk is het een echo - afgemeerd aan de kade van ons collectieve geheugen - van steden zoals Londen, Barcelona, Parijs, Amsterdam. Het tijdperk waarin deze verhalen zich afspelen is onbepaald, het zou in ons verleden kunnen liggen, maar evengoed kan het onze toekomst zijn.


Hans Pols voor de Nederlandse Bibliotheekdienst:
Guido Eekhaut debuteerde een het begin van de jaren tachtig als schrijver van fantastische verhalen. Alhoewel Orsenna in een sf-reeks verscheen, valt het boek niet echt binnen dit genre. Eekhauts verhalen sluiten eerder aan bij een literair genre dat in Belgie wel fantastiek wordt genoemd, literatuur waarin fantastische verhalen een rol spelen. In Orsenna zijn 9 verhalen opgenomen die zich allemaal afspelen in dezelfde stad: Orsenna. Orsenna is een stad die alleen bestaat op de landkaart van de verbeelding, maar die toch bij onze wereld hoort. De uitgever noemt Orsenna geen bundel, maar een roman. Dat is niet verwonderlijk aangezien de verhalen onderlinge samenhang vertonen. Eekhaut verwacht van zijn lezers bekendheid met zijn inspiratiebronnen en een grote verbeelding. Maar wie begint te lezen merkt dat Orsenna na een aantal verhalen vorm aanneemt en werkelijk gaat bestaan. Een knappe prestatie.

Eddy C. Bertin in Cerberus:
Negen novelles die zich (in de traditie van Guido's Eeuwig Venetiƫ) afspelen in Orsenna, in een alternatieve semi-historische werkelijkheid die elementen ontleent aan steden als Marseille, Milaan, Parijs, Venetiƫ en waarschijnlijk nog heel wat andere. De verhalen, aan elkaargeregen door een losse rode draad over een onderzoek naar een meisjesmoordenaar, zijn uiterst complex, bewijzen wel Guido's belezenheid en drang om onder het uiterlijk van mens en samenleving door te dringen, maar doordat Guido zijn thematiek zo bewust wil overdragen verliest hij wel eens iets uit het oog, zoals een stevige plot of enige actie.
Heel degelijk geschreven, maar te bewust literair: zoals bij sommige Zuid-Amerikaanse auteurs is men zich bewust een interessant verhaal gelezen.te hebben, maar vraagt men zich dan af wat de auteur nu eigenlijk wel wilde zeggen. Het totaalverband is te losjes om een coherent geheel te vormen. Een aantal verhalen verschenen al elders. Een typische Eekhaut-hybride van allegorische mainstream en psychologisch-historische fantasy, een geheel dat men 'SF' kan noemen, onder voorbehoud. Moeilijk, maar wel de moeite waard.