Guido Eekhaut

De Filosofie van het Neen

Uitgever: Free Musketeers
Plaats van uitgave: Woerden
Jaar van uitgave: 2007
Het Neen is de aanvang van elke vorm van kritische Rede. Wie overtuigend Neen zegt, zet aan tot nadenken, ook bij zichzelf. Wie daarentegen slechts Ja zegt, biedt niets zinnigs aan de samenleving.
Maar de kritische Neen-zeggende burger ligt ofwel zwaar onder vuur, ofwel wordt hij door de openbare orde en de media genegeerd. De macht van de consensus is sterk, en de slechte gewoonten zijn diep geworteld. Ook met de beloning is het slecht gesteld: wie in volle bewustzijn van de ware wereld het juk van de conventie afwijst, is op weg naar de verlichting van de kennis en de wijsheid, maar méér zit er niet in. De Neen-zegger staat dus voor een ondankbare maar noodzakelijke taak.
Die taak is deze van het Negativerende. Zij richt zich tegen de schijn. Want de schijn is de grote onwaarheid in alle aspecten, de pertinente en continue leugen van de machthebbers en van hun hegemonie�n. Schijn is een doordringende vanzelfsprekendheid geworden in een wereld die van schijnvoorstellingen leeft.
De wapens van het Negativerende zijn het sarcasme, de ironie en het cynisme. De dissidentie is haar enige ware houding. De dissident houdt de samenleving wakker, stelt de vragen die anderen niet stellen, en hindert de conservatieve gedachte zich te nestelen in haar zelfzekerheid.
Het is de dissident die in onze samenleving het Neen beoefent, in de eerste plaats door kritisch te zijn voor zichzelf en voor zijn motieven, en vervolgens om voortdurend de samenleving aan onderzoek te onderwerpen. Zijn tegenstanders zijn onverschilligheid en obscurantisme, bijgeloof en esoterie -- waarvan onze tijd genoeg in aanbod heeft, en niet in het minst de middelmatigheid van het leven.
Toch groeit de ontevredenheid van de massa over de geestloosheid der media. De jeugd is kritischer dan ooit, stelt zichzelf en de samenleving méér vragen dan ooit. Ze is méér dan ooit begaan met de toekomst, en dit is belangrijk want het is haar toekomst.

Een boek voor de kritische i-pod generatie maar ook voor de reeds ervaren denkers.

Trefwoorden: politieke filosofie, cultuurfilosofie, kritische Rede, samenlevingskritiek.